2. Aneks II Poziv za dostavljanje ponuda Usluge organizacije ekskurzije final, 23god