Poštovani roditelji/staratelji naših budućih prvačića !

Ovim pozivom pokrećemo proceduru upisa djece u prvi razred u školskoj 2024/2025 godini na osnovu dopisa: Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK broj 02-34—502/24 od 4.3.2024. i Grada Mostara broj 06/02-34-4597/24 od 12.3.2024.  godine.
U prvi razred osnovne škole upisuju se djeca koja su do 1. marta tekuće godine navršila 5,5 godina života ( član 51. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju  „Službene novine HNK“ 5/00, 4/04, 5/04, 1/14 i 7/16 ).
JU IV osnovna škola Mostar Vam upućuje poziv da u periodu od 28.3.2024. do 4.4.2024. godine do 12,00 sati na školski mail ivosnovnamo@yahoo.com dostavite:

  • Izvod iz matične knjige rođenih našeg budućeg prvačića ( skeniran ili fotografija)
  • ispunjenu Prijavu za upis ( koju preuzimate na linku ispod teksta ).
    Navedena dva dokumenta se mogu dostaviti lično i u našu Školu.

Napomena.

Poštovani roditelji/staratelji 8. i 9.4.2024. godine školski tim će vas telefonski obavijestiti o terminu ljekarskog pregleda i pedagoško-psihološke procjene našeg prvačića koji će se obaviti u prostoru Produženog boravka IV osnovne škole Mostar.
Djeca koja su u IV osnovnoj školi pohađala program “Male škole” već su dostavili Izvod iz matične knjige rođenih te je potrebno dostaviti samo popunjenu Prijavu.

Na dan upisa ste obavezni ponijeti zdravstvenu knjižicu i karton o vakcinaciji.

Dom zdravlja “Stari grad” nam je najavio termine upisa 15. i 16.4.2024. godine , telefonskim putem ćete dobiti tačan termin Upisa koji trebate poštovati.

Za vrijeme upisa imate priliku ispuniti prijavu za korištenje usluga našeg Produženog boravka.

Za sva ostala pitanja smo vam na raspolaganju putem maila ivosnovnamo@yahoo.com ili telefona 036/551-463.

Hvala Vam što ste odabrali JU IV osnovnu školu Mostar za Vašeg prvačića.

Dobro nam došli !

Prijavu za upis u prvi razred možete preuzeti na linku ⇒Prijava-za-upis-2024-2025