12.04.2024.

Najvažniji cilj rada školske biblioteke i bibliotekara je podsticanje čitanja i razumijevanje pročitanog za uspješan proces učenja u školi. Zato je važno razvijati čitalačke vještine učenika, podsticati učenike na čitanje iz zabave i zadovoljstva i razvijati estetske vrijednosti. Kroz rad se utiče na pozitivna mišljenja i stavove o knjizi. Takođe se podstiče i razvija kreativnost kod djece što doprinosi jačanju samopouzdanja.

Biblioteka će biti mjesto za učenje i istraživanje. Učenici i nastavnici će moći da pronađu materijal za lični, profesionalni i obrazovni razvoj. Prostor biblioteke je privlačno mjesto u kome se korisnici dobro osjećaju, učenici pronalaze knjige za čitanje u biblioteci i kod kuće. Učenici izrađuju literarne i likovne radove, pišu o događajima u školi, pripremaju materijal za školski list.

Odgojno – obrazovnu djelatnost obuhvata neposredan rad sa učenicima, kao i saradnju sa nastavnicima, stručnim aktivima, pedagogom, psihologom i direktoricom škole, te slijedeće:
– sastavljanje godišnjeg programa rada za šk. 2013/2014. god;
– izdavanje, vraćanje i smještaj knjiga;
– prijem učenika prvog razreda u biblioteku, njihovo učlanjivanje i tumačenje pravilnika oko uzimanja, čuvanja i vraćanja knjiga;
– upoznavanje učenika sa fondom knjiga za pojedine uzraste;
– saradnja sa učiteljima, pedagogom, psihologom i direktoricom u nabavi knjižne građe i u razvoju dječije biblioteke.

 

Ciljevi rada:
– Izrada panoa povodom obilježavanja važnih dana u vezi sa knjigom, bibliotekom i čitanjem, godišnjica i praznika
– Izrada školskog lista

 

Po potrebi i u dogovoru sa odjeljenskim starješinama za učenike pojedinih razreda organizovati po potrebi dopunsku, dodatnu nastavu

 

 

Radno vrijeme školske biblioteke 7:30 – 15:30 sati