12.04.2024.

Vannastavne aktivnosti/dodatne aktivnosti

Alternativni teatar osnovaca ATO           

Elvira Mezit Šehović, Jasmina Drljević

Alternativni teatar osnovaca I-V              

Selma Alispahić Vuk, Amila Prguda

Literarna I

Amela Marić,Lejla Trbonja

Literarna II         

Anisa Abaza, Amina Hrnjica

Ritmička sekcija 2           

Almedina Mutilović,Elvira Ramadani Osmanović

Ritmička sekcija 1              

Aida Kuštrić Leto, Jasna Šemić

Školski hor  VI-IX

Midheta Sihirlić,

Leptirići        I-V

Semira Špago i Zahida Hodžić

Sportske sekcije

Džemal Jašarević, Merima Delić

Informatička sekcija/foto sekcija

Mladi fizičari, Micro:bit klub

Belma Selimotić, Elvisa Boškailo

Likovna (art) sekcija (dizajneri)

Sanel Šamerić i Maja Salčin

Kreativna sekcija 2         

Aldin Osmanović

Kreativna  i likovna sekcija 1

Dženana Nuhić, Amila Prguda

Distribucija dječje štampe          

Semira Rizvanović, Edina Isanović

Mladi matematičari       

Adis Hodžić, Adisa Jazvin i Anesa Hadžiomerović

Mladi hemičari

Mirsada Mustafić

Brošura – godišnje aktivnosti    

Sanel Šamerić

Kulturno baština Bosne i Hercegovine i  historijske različitosti svijeta ( jedinstvo različitosti i svjetske kulture )  

Amira Husnić, Suad Tabaković, Aldin  Osmanović, Dženita Pejak

Mladi poduzetnici 2       

Belma Selimotić, Elvisa Boškailo

Ekološka sekcija, uzgoj organske hrane u školskom vrtu

Prva pomoć

Alma Čolak, Nihada Đono,

Kreni zdravo      

Alma Čolak, Nihada Đono, Zahida Hodžić, Maja Salčin

Humanitarne  akcije (Crveni krst, Crveni polumjesec) Volontiranje u zajednici

Merhamet RO Mostar  

Himzo  Isić, Elvedin Duraković, Haris Devedžić

Tinejdžeri svijet vide svojim očima/foto sekcija/facebook stranica/instagram profil       

Vijeće učenika, Vijeće roditelja

Bogatstvo vjerskih različitosti   

Ibro Eminović, Miloš Janjić

Klub bosansko turskog prijateljstva

Haris Devedžić

Klub stranih jezika

Haris Devedžić, Senita Memić, Adaleta Ćemalović, Goran Turajlić