06.10.2022.

Razredna nastava

 

 1. Edina Isanović, Razredna nastava – I 1
 2. Semira Špago, Razredna nastava – I 2
 3. Aida Kuštrić Leto, Razredna nastava – I 3
 4. Dženana Nuhić, Razredna nastava – II 1
 5. Semira Rizvanović, Razredna nastava – II 2
 6. Almedina Mutilović, Razredna nastava – II 3
 7. Edna Isić, Razredna nastava – III 1
 8. Anisa Abaza, Razredna nastava – III 2
 9. Amina Hrnjica, Razredna nastava – III 3
 10. Fatima Čolaković, Razredna nastava – IV 1
 11. Selma Alispahić-Vuk, Razredna nastava – IV 2
 12. Dženita Velo, Razredna nastava – IV 3
 13. Senada Tošić, Razredna nastava – V 1
 14. Jasna Šemić, Razredna nastava – V 2
 15. Maja Salčin, Razredna nastava – V 3

 

Predmetna nastava

 

 1. Aldin Osmanović, Historija, geografija- VI 1
 2. Amela Marić, Bosanski jezik i književnost – VI 2
 3. Adis Hodžić – Matematika – VI 3
 4. Senita Memić – Njemački jezik i književnost – VI 4
 5. Ibro Eminović, Islamska vjeronauka – VII 1
 6. Jasmina Drljević, Bosanski jezik i književnost – VII 2
 7. Elvisa Boškailo, Fizika, informatika – VII 3
 8. Elvira Mezit Šehović, Bosanski jezik i književnost – VII 4
 9. Alma Čolak, Biologija – VIII 1
 10. Amira Husnić, Historija, geografija, Informatika – VIII 2
 11. Anela Omanović, Engleski jezik – VIII 3
 12. Sanel Šamerić, Likovna kultura – IX 1
 13. Belma Selimotić, Informatika, tehnička kultura – IX 2
 14. Elvira Ramadani Osmanović, Engleski jezik i književnost 
 15. Goran Turajlić, Engleski jezik i književnost
 16. Adaleta Ćemalović, Njemački jezik i književnost
 17. Haris Devedžić, Turski jezik i književnost
 18. Huso Bisić, Matematika
 19. Ervin Husagić, Muzička kultura
 20. Mirsada Mustafić, Hemija
 21. Suad Tabaković, Geografija
 22. Nihada Đono, Biologija
 23. Džemal Jašarević, Tjelesni i zdravstveni odgoj
 24. Muhamed Kajan, Tjelesni i zdravstveni odgoj
 25. Himzo Isić, Islamska vjeronauka
 26. Elvedin Duraković, Islamska vjeornauka
 27. Njegoš Veljančić, Pravoslavna vjeronauka
 28. Adisa Salčin, Matematika