Uposlenici

Razredna nastava

 1. Dženana Nuhić, Razredna nastava – I 1
 2. Semira Rizvanović, Razredna nastava – I 2
 3. Edina Isanović, Razredna nastava – I 3
 4. Aida Kuštrić, Razredna nastava – I 4
 5. Azra Spahović, Razredna nastava – II 1
 6. Dženita Velo, Razredna nastava – II 2
 7. Maja Salčin, Razredna nastava – II 3
 8. Fatima Čolaković, Razredna nastava – III 1
 9. Zlatka Vejzović, Razredna nastava – III 2
 10. Jasna Šemić, Razredna nastava – III 3
 11. Almedina Štukan, Razredna nastava – IV 1
 12. Senada Tošić, Razredna nastava – IV 2
 13. Fatima Krčenda, Razredna nastava – V 1
 14. Semira Špago, Razredna nastava – V 2
 15. Lana Škaljić, Razredna nastava – V 3

Predmetna nastava

 1. Zejna Prguda, Bosanski jezik i književnost – VI 1
 2. Ibro Eminović, Islamska vjeronauka – VI 2
 3. Elvisa Boškailo – Fizika, Informatika – VI 3
 4. Elvira Ramadani, Engleski jezik – VII 1
 5. Amira Husnić, Historija – VII 2
 6. Elvira Mezitk Šehović, Bosanski jezik – VII 3
 7. Anela Omanović, Engleski  jezik – VIII 1
 8. Belma Selimotić, Tehnička kultura, Informatika – VIII 2
 9. Sanel Šamerić, Likovna kultura – VIII 3
 10. Aldin Osmanović, Historija, geografija – IX 1
 11. Adis Hodžić, Matematika – IX 2
 12. Goran Turajlić, Engleski jezik – IX 3
 13. Dinka Šarić, Bosanski jezik
 14. Adaleta Ćemalović, Njemački jezik
 15. Đenita Hadžović, Njemački jezik
 16. Haris Devedžić, Turski jezik
 17. Huso Bisić, Matematika
 18. Mubera Muminagić, Muzička kultura
 19. Sanel Šamerić, Likovna kultura
 20. Mirsada Mustafić, Hemija
 21. Senadina Lakišić, Geografija
 22. Suad Tabaković, Historija
 23. Džemal Jašarević, Tjelesni i zdravstveni odgoj
 24. Nedžad Šuta, Tjelesni i zdravstveni odgoj
 25. Himzo Isić, Islamska vjeronauka
 26. Elvedin Duraković, Islamska vjeronauka
 27. Maja Martinović, Biologija
 28. Anela Logo, Bosanski jezik
 29. Sanja Taslaman, Bosanski jezik
 30. Đula Hodžić, Biologija

Tehničko osoblje

 1. Asim Šegetalo – Školski majstor
 2. Mevla Bajramović – Radnica na održavanju čistoće
 3. Fehima Đuderija – Radnica na održavanju čistoće
 4. Mirsada Šehić – Radnica na održavanju čistoće
 5. Hava Špago – Radnica na održavanju čistoće
 6. Mersa Džeko – Radnica na održavanju čistoće
 7. Samija Pajević – Radnica na održavanju čistoće