Ekološke aktivnosti u sklopu obilježavanja Dana planete Zemlje dio su Certifikacijskog mehanizma za Eko škole u okviru projekta “Misli o prirodi” koji implementira Centar za promociju civilnog društva, uz finansijsku podršku Švedske.