Poštovani roditelji, staratelji, djeco, u cilju zaštite zdravlja vašeg djeteta, budućeg prvačića  upis u prvi razred, prijavljivanje će se vršiti elektronskim putem u skladu sa dopisom Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK 05-02-34-473-1/21 od 31.3.2021.

Pozivamo roditelje/staratelje da blagovremeno izvrše ovu svoju zakonsku obavezu u skladu sa smjernicama na našem pozivnom plakatu. Ostale faze ljekarski pregled, psihološke procjene će biti realizovane u narednom periodu u skladu sa epidemiološkom situacijom o čemu ćete biti blagovremeno obavješteni.

Budućim prvačićima, roditeljima, porodicama  želimo  sretan upis u školu.

S poštovanjem i zdravi bili!

U ime Nastavničkog vijeća JU IV osnovne škole Mostar, direktorica

mr.sci.Seada Kuštrić

Dokumente možete preuzeti na linkovima ispod

⇓ 

– Plakat – obavještenje

Upis u prvi razred

– PRIJAVA za upis djeteta u prvi razred osnovne škole za školsku 2021/2022. godinu

P R I J A V A

Zahtjev za izuzeće od obaveznog upisa djeteta u osnovnu školu u upisnom području-3cece99