28.05.2024.

Javna ustanova “IV osnovna škola” Mostar
Salke Šestića 23, 88000 Mostar,
Bosna i Hercegovina

Kontakti:
+38736 554-225 / tel
+38736/554-556 / tel
+38736/551-463 / fax

Broj učenika: 529
Broj odjeljenja: 28

Menadžment:
Seada Kuštrić, direktorica
Azra Dužević, pomoćnica direktorice
Nusreta Ramadanović, sekretarica
Đana Kapić, adminstrativno računovodstvo

Stručni saradnici:
Mirza Trbonja, školski pedagog
Belma Turajlić, školska psihologinja

Školski odbor:
Maida Dizdarević, predsjednica iz reda Osnivača
Amra Sarić, član iz reda osnivača
Sanel Šamerić, član iz reda zaposlenika
Amina Hrnjica, član iz reda zaposlenika
Aldin Boškailo, član iz reda roditelja
Nizama Drljević, član iz reda roditelja

Specifičnosti:
Škola radi u dvije smjene i jednoj međusmjeni.
Realizacija programa rada s nadarenom djecom što kontinuirano vodi ka unapređenju znanja i umjeća, i postizanje visokih rezultata i na međunarodnim takmičenjima.
Realizacija“Pozitivna druženja sa mladim intelektualcima“
Realizacija naučno-istraživačkih radova.
Razvijanje volonterizma u okviru programa „Škola otvorenih vrata“.
Kontinuirane aktivnosti u cilju prevencije maloljetničkog prestupništva, i sve uspješnija saradnja ka partnerstvu na relaciji dijete-roditelj-škola.

Prepoznatljiva škola u okruženju u kojoj se radi na kvalitetnom odgoju i obrazovanju djece za život i nastavak srednjeg školovanja. Djeca i roditelji realizuju pozitivne aktivnosti i koristan rad u cilju unapređenja kvalitetnog odgojno obrazovnog rada, zdravih stilova života, osnaživanja porodice, razvijanja jedinstva različitosti, razvijanje pravednosti, iskrenosti prema sebi i drugima, a sve sa ciljem mirne pozitivne porodice i škole u demokratskom društvu gdje djeca, roditelj i i nastavnici aktivno participiraju.

Sve navedeno ostvarujemo istraživačkim pristupom kroz praktične primjene znanja.

Upisno područje:
Upisno područje obuhvata sljedeća mostarska naselja:

  • Carina,
  • Brankovac,
  • Mazoljice,
  • Fejićeva ulica,
  • Područje iznad Magistrale,
  • gradska jezgra.