Vijeće roditelja i škole

Vijeće čine roditelji, učenici, nastavnici, školska administracija i zainteresovani članovi zajednice. Predstavnici roditelja se biraju na roditeljskim sastancima tako da se iz svakog odjeljenja izabere po jedan predstavnik, a onda se na zajedničkom sastanku izaberu predstavnici u Vijeće.

 • Predstavnike nastavnika bira Nastavničko vijeće.
 • Predstavnike učenika bira Vijeće učenika.
 • Predstavnike lokalne zajednice biraju članovi vijeća.

Vijeće roditelja radi na:

 • poboljšanju materijalnih uslova i kvaliteta rada Škole
 • obezbjeđuje aktivno sudjelovanje roditelja u radu škole, te bira i nominira predstavnike roditelja u Školski odbor
 • uključuje roditelje u pedagoški rad i program škole, te predstavlja stavove roditelja Školskom odboru i svim zainteresirani
 • obavještava Školski odbor i bilo koje druge zainteresirane strane o stavovima Vijeća kad god to smatra neophodnim ili po zahtjevu Školskog odbora ili druge zainteresirane strane o svim pitanjim vezanim za rad i rukovođenje Škole
 • radi na pravima, interesima i obavezama učenika, roditelja i nastavnika
 • radi na unaprijeđenju komunikacije i odnosu roditelj-učenik-nastavnik
 • prati, proučava i donosi prijedloge za poboljšanje učenja i vladanja učenika
 • podstiče volonterski rad roditelja u razne školske projekte
 • radi na edukaciji roditelja, učenika i nastavnika
 • radi na promovisanju škole i sarađuje sa širom društvenom zajednicom
 • radi i druge poslove utvrđene Pravilima škole i Pravilima o radu Vijeća.

Kontakt email adresa Vijeća roditelja i škole je: vrscetvrtamo@yahoo.com