Danas su realizovane edukativne kreativne radionice povodom obilježavanja 8. marta Međunarodnog dana žena. Zahvaljujemo na saradnji svima koji su učestvovali i na taj način doprinijeli uspješnoj realizaciji navedenih aktivnosti.