Naša škola učestvuje u projektu “Zelena revolucija” u organizaciji Zeos eko-sistema. U sljedećim danima provodimo akciju prikupljanja e-otpada kao naš doprinos obilježavanju Dana planete Zemlje. Zamolili bismo naše učenike, roditelje, nastavno osoblje i prijatelje naše škole da ukoliko u svojim domovima imaju e-otpad, predaju ga u našu školu a mi proslijedimo Zeos eko-sistemu na reciklažu. Na ovaj način ćemo zaštiti životnu sredinu od opasnih materija i pokazati ljubav prema planeti Zemlji! IV osnovna škola misli o prirodi!