Druga generacija budućih trauma savjetnika i savjetnica uspješno je započela svoju edukaciju! Modul 1- Osnove psihotraumatologije, održan je u periodu 17.-19.03.2023. godine u Sarajevu, u toku kojeg su trenerice Regina Miehling i Ulrike Held ponudile učesnicima/ama sadržaj, koji će predstavljati osnovu za dalji proces Edukacije u ukupno 8 Modula. Učešće u ovom izuzetnom programu uzela je i profesorica Midheta Sihirlić.