16.3.2023.godine u našoj školi realizovan je Always edukativni program, program je pokrenuo i razvio Procter&Gamble, odobren od strane Ministarstva nacionalnog obrazovanja i sadrži edukativni skup o higijeni i ličnoj njezi u pubertetu, o kojima predaju moderatorice sa psiholoških, medicinskih iIi pedagoških studija.