Sekcija Voditelji Broj časova
Alternativni teatar osnovaca ATO Elvira Mezit Šehović

Jasmina Drljević

35
Alternativni teatar osnovaca I-V Selma Alispahić Vuk, Melisa Čadra 35
Literarna I

Literarna II

Jasmina Drljević, Fatima Čolaković, Amela Marić, Edina Čelebić 35
Jedinstvo različitosti ( svjetske kulture i tradicije ) Amira Husnić

Suad Tabaković

Aldin Osmanović

35
Tehničari – inovatori  Belma Selimotić 35
Ritmička sekcija 2  Jasmina Drljević, Jasna Šemić 35
Ritmička sekcija 1 Selma Alispahić Vuk i Semira Špago, 35
Školski hor

Leptirići

Mubera Muminagić

Senada Tošić, Amina Boškailo

35
Sportske sekcije Džemal Jašarević

Muhamed Kajan

35
Informatička sekcija/foto sekcija

Mladi fizičari

Belma Selimotić

Elvisa Boškailo

35
Likovna (art) sekcija (dizajneri) Sanel Šamerić i Maja Salčin 35
Kreativna sekcija 2 Aldin Osmanović 35
Kreativna  i likovna sekcija 1

 

 

Dženana Nuhić

Melisa Čadra

Zerina Torlo

35
Distribucija dječje štampe Semira Rizvanović

Edina Isanović

35
Mladi matematičari Adis Hodžić, Adisa Salčin 35
Mladi hemičari Mirsada Mustafić 35
Brošura – godišnje aktivnosti Sanel Šamerić,Mirza Trbonja 35
Kulturno – historijske različitosti svijeta Amira Husnić,Suad Tabaković, Elvira Ramadani Osmanović 35
Mladi poduzetnici 2 Belma Bebanić

Mirza Trbonja

Dženana Nuhić

Amina Hrnjica

35
Ekološka sekcija, uzgoj organske hrane u školskom vrtu

Prva pomoć

Alma Čolak,Nihada Đono, Almedina Mutilović 35
Kreni zdravo Alma Čolak, Nihada Đono, Dženita Velo, Anela Omanović 35
Volontiranje u zajednici Adaleta Ćemalović, Haris Devedžić 35
Humanitarne  akcije (Crveni krst, Crveni polumjesec) Himzo  Isić

Elvedin Duraković

Amina Boškailo/Aida Kuštrić Leto

35
Tinejdžeri svijet vide svojim očima/foto sekcija Belma Selimotić, Elvisa Boškailo, Vijeće učenika i Himzo Isić 35
Klub bosansko turskog prijateljstva Haris Devedžić 35
Klub stranih jezika Haris Devedžić, Senita Memić, Goran Turajlić