Termini radionica svaki dan su u periodu 9,00-10,00h

I Prva radionica „Moja porodica“ ( u Bosni i Hercegovini i dijaspori ).
Belma Bebanić i Senada Tošić 24.6.2019.(ponedjeljak)
II Druga radionica će se održati 25.6.2019. godine u periodu
Tema radionice „Kultura izražavanja i BiH književnost“.
Amela Marić i Elvira Mezit Šehović
III Treća radionica će se održati 26.6.2019. godine
Tema radionice „Geografske i historijske odlike BiH“
Amira Husnić i Suad Tabaković
IV Četvrta radionica će se održati 27. 6.2019. godine
Tema radionice „Naša kulturna baština i tradicija“
Amira Husnić i Aldin Osmanović
V Peta radionica će se održati 28.6.2019. godine
Tema radionice „BiH kuhinja, naša tradicionalna jela“
Semira Špago i Almedina Mutilović
VI Šesta radionica će se održati 1.7.2019. godine
Tema radionice „Elementi bosansko-hercegovačke kuće. BIH likovna i muzička umjetnost“
Maja Salčin i Mubera Muminagić
VII Sedma radionica će se održati 2.7.2019. godine u periodu
Tema radionice „Prednosti i slabosti življenja u BiH i dijaspori (debata )“
Himzo Isić i Adaleta Ćemalović
VIII Osma radionica će se održati 3.7.2019. godine
Tema radionice „Obilazak znamenitosti Mostara“
Belma Selimotić i Elvisa Boškailo