“Mala škola” u JU IV osnovnoj školi za buduće prvačiće. U godišnjem programu rada škole smo se dodatno angažovali za realizaciju aktivnosti usmjerenih ka povećanju mogućnosti djeci za rano učenje.

PRIJAVNI LIST/ OBRAZAC za “Malu školu”, popuniti i dostaviti sekretarici JU IV osnovne škole zajedno sa Kopijom izvoda iz Matične knjige rođenih (Rodni list), svaki radni dan od 12:00 do 13:00 sati.

Početak aktivnosti “Male škole” je planiran 11.10.2018. godine u 15:30 sati (četvrtak).

PRIJAVE MOŽETE POPUNITI U NAŠOJ ŠKOLI ILI PREUZETI NA LINKU ISPOD.

Program rada „Male škole“ predstavlja set pedagoško – psiholoških radionica usmjerenih podršci djeci u svim segmentima razvoja. Program se razvija tematski u skladu s iskustvom djece. Pedagoško – psihološke radionice prate sva četiri aspekta razvoja i planiranim ishodima kako slijedi: fizički razvoj, socijalno-emocionalni razvoj, intelektualni razvoj, razvoj govora, komunikacija i stvaralaštvo.

Program je planiran u formi realizacije pet tema: Sve o meni i mojoj porodici, Rast i razvoj, Vremenske promjene, Saobraćaj i Svijet zanimanja. U implementaciji programa koristit će se iskustva iz programa „Rano učenje – povećajmo mogućnosti djeci u BiH, prvi put realizovan u našoj Školi 2014. godine po UNICEF-ovom modelu.

Program razvija djetetovo samopouzdanje, osjećaj vlastite sposobnosti i pozitivan odnos prema ljudima, stvarima i spoznajama. Svako dijete se posmatra kao jedinstvena osoba, te se uvažavaju različite razine sposobnosti i razvoja, djetetovi interesi i aktualna zbivanja iz neposrednog okruženja.

Program ima namjeru djecu poučiti kako učiti i omogućiti im da stiču znanja aktivnim putem, te na taj način uspostave temelje za cjeloživotno učenje. Program se implementira jednom sedmično do marta 2019. godine.

Kroz program „Rano učenje“ djeca će biti uključena u kulturnu, sportsku, humanitarnu, zdravstvenu i javnu djelatnost škole.