Etički kodeks neposrednih i posrednih nositelja odg.obr. djelatnosti IV O.Š., možete preuzeti na linku:

ETIČKI KODEKS NEPOSREDNIH I POSREDNIH NOSITELJA ODGOJNO-OBRAZOVNE DJELATNOSTI U IV O.Š.