Nastavljen je projekat Trauma-orijentiran mirovni rad u Bosni i Hercegovini u organizaciji Udruženja za psiho-socijalnu podršku i bolju budućnost “Progres” iz Sarajeva u saradnji sa Fondacijom “Wings of Hope”. Trauma-orijentirani mirovni rad u BiH, edukativni program za profesionalce i profesionalke u oblasti obrazovanja i pomažućih struka, ali i za mlade, predstavnike i predstavnice omladinskih organizacija, i organizacije koje rade s mladima, oblik je neformalnog obrazovanja u kojem svi uključeni predstavljuju resurs za zajednički rad na polju součavanja sa traumom i izgradnju trauma-senzitivnog društva.

Realizovane su teme “Stabilizacija putem ekranizacije” i “Samoroditeljstvo, komunikacija sa unutrašnjim djetetom”,  navedenoj edukaciji u okviru programa stručnog usavršavanja prisustvovala je profesorica muzičke kulture Midheta Sihirlić.

Na linku ispod slijedi galerija fotografija:

Galerija fotografija