Povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena i djevočica u nauci 2024 u Code Hub Mostar realizovano je interaktivno druženje “Mladi u nauci”. Učesnici su imali prilikuda zajedno sa četiri govornika/ce kroz interakciju razgovaraju o učešću žena u nauci kroz historiju, preprekama sa kojima se žene i djevojčice suočavaju u ovom području te neophodnosti inkluzije za dobro poslovanje kompanije. Navedenom druženju prisustvovali su učenici naše škole  pratnji profesorice Safije Boškailo.

#mojaškola #WomenInScience #ŽeneUNauci

Na linku ispod slijedi galerija fotografija:

Galerija fotografija