Udruženje Progres sa saradnicima – Heidi Palm ( Fondacija Louis Leitz Stuttgart), Claus Palm (Fondacija Wings of Hope Minhen) i Rainer Oeschlen (profesor sa Ludvig-Maximilian Univerziteta ), posjetilo je danas našu školu i razgovaralo sa direktoricom gđom Seadom Kuštrić o trenutnom stanju u školi i ostvarenoj saradnji na projektu “Trauma-orijentirani mirovni rad u BiH”, u razgovoru je učestvovala i profesorica Midheta Sihirlić koja je uključena u trening na navedenu temu.