Poštovani roditelji/staratelji naših budućih prvačića !

Ovim pozivom pokrećemo proceduru upisa djece u prvi razred u školskoj 2023/2024 godini na osnovu dopisa: Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK broj 02-34—500/23 od 13.3.2023. i Grada Mostara broj 06-34-4649/23 od 20.3.2023. godine.

U prvi razred osnovne škole upisuju se djeca koja su do 1. marta tekuće godine navršila 5,5 godina života ( član 51. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju  „Službene novine HNK“ 5/00, 4/04, 5/04, 1/14 i 7/16 ).

JU IV osnovna škola Mostar Vam upućuje poziv da u periodu od 28.3. do 30.3.2023. godine do 12,00 sati na školski mail ivosnovnamo@yahoo.com dostavite: 

-Izvod iz matične knjige rođenih našeg budućeg prvačića ( skeniran ili fotografija)

-ispunjenu Prijavu za upis ( koju preuzimate na linku ispod teksta ).

Navedena dva dokumenta se mogu dostaviti lično i u našu Školu.

Napomena.

Poštovani roditelji/staratelji 30. i 31.3.2023. godine školski tim će vas telefonski obavjestiti o terminu ljekarskog pregleda i pedagoško-psihološke procjene našeg prvačića.

Djeca koja su u IV osnovnoj školi pohađala program “Male škole” već su dostavili Izvod iz matične knjige rođenih te je potrebno dostaviti samo popunjenu Prijavu.

Na dan upisa ste obavezni ponijeti zdravstvenu knjižicu i karton o vakcinaciji.

Molimo Vas da poštujete dobiveni termin.

Za vrijeme upisa imate priliku ispuniti prijavu za korištenje usluga našeg Produženog boravka.

Za sva ostala pitanja smo vam na raspolaganju putem maila ivosnovnamo@yahoo.com ili telefona 036/551-463.

Hvala Vam što ste odabrali JU IV osnovnu školu Mostar za Vašeg prvačića.

Dobro nam došli !

Prijavu za upis u prvi razred možete preuzeti na linku Prijava-za-upis 2023 2024