U proteklih 19 mjeseci 38 škola iz BiH su izradile i implementirale svoje Akcione eko planove (AEP) putem Certifikacijskog mehanizama Eko škola, koji je kreiran u okviru projekta Misli o prirodi!. Predstavnici/ice 10 srednjih i 28 osnovnih škola iz 29 jedinica lokalne samouprave širom BiH su prošli/e edukacije, kreirali i implementirali svoje AEP-e u okviru kojih su uključili/ile veliki broj učenika/ica, nastavnog i vannastavnog osoblja, roditelja te predstavnika/ica lokalnih zajednica i uspješno prošli certifikaciju.

 

Cijeli tekst i proces certificiranja škola među kojima je i JU IV osnovna škola je dostupan na linku:

Uspješno implementiran Certifikacijski mehanizam Eko škola u okviru projekta Misli o prirodi! Certifikati za 38 škola u BiH