Organizacija SOS Dječija sela BiH uz podršku Ministarstva socijalne politike Austrije i SOS Kinderdorf Austrija nastavljaju sa aktivnostima Projekta jačanja porodica Mostar, u sklopu kojeg su planirane aktivnosti usmjerene na jačanje kapaciteta pružaoca usluga za pružanje intervencija ženama i djeci u kriznim situacijama. U partnerstvu sa Institutom za populaciju i razvoj (pravni nasljednik Asocijacije XY) planirano je održavanje ciklusa treninga usmjerenih na očuvanje mentalnog zdravlja i pristupi u prevenciji rodno zasnovanog nasilja, koje će pružati visokokvalifikovan tim sa stručnim kompetencijama u oblasti rodne ravnopravnosti i borbe protiv rodno zasnovanog nasilja. Navedenom treningu prisustvovale su pedagogica naše Škole Aida Tucaković i profesorica Safija Boškailo.