Ujedinjene nacije procjenjuju da će samo 2022. godine u svijetu biti proizvedeno 24,5 miliona tona otpada od malih aparata. Ovo je četiri puta veće od težine velikih piramida u Gizi. Zbog svoje male veličine, predmeti poput mobilnih telefona, električnih četkica za zube, tostera i fotoaparata često se mogu pogrešno odložiti i čine 8% cjelokupnog e-otpada koji odlazi u kante za miješani otpad. To znači da gubimo važne sirovine koje sadrže, a koje se ne mogu izvući iz njih. U Evropi 1,4 kg e-otpada po stanovniku svake godine završi kao miješani otpad. Osim toga, mali uređaji koji se ne koriste svakodnevno odlažu se u ormare, garaže, podrume, tavane i brzo se zaboravljaju. Kao rezultat toga, prosječno evropsko domaćinstvo akumulira 5 kg e-uređaja po osobi.