Mala škola u JU IV osnovnoj školi za buduće prvačiće. PRIJAVNI LIST/ OBRAZAC za “Malu školu”, popuniti i dostaviti sekretarici JU IV osnovne škole zajedno sa Kopijom izvoda iz Matične knjige rođenih ( Rodni list ) Početak aktivnosti “Male škole”, je planiran 17.10.2019. godine u 15,30 sati. Dobro nam došli ! 🙂 Prijave možete popuniti u našoj školi ili preuzeti na linku ispod. ↆ

Prijavni list obrazac za učešće u programu Male škole