Pravilnik o kriterijumima i proceduri prijema radnika u JU IV osnovnoj školi Mostar, možete preuzeti na linku:

Pravilnik o kriterijumima i proceduri prijema radnika u JU IV osnovnoj školi Mostar