U okviru projekta “Smanjenje faktora rizika za zdravlje u Bosni i Hercegovini”, zajednički projekat IV osnovne škole i OŠ “Ivana Gundulića”, “Mi smo zajednica koja brine o zdravlju” – “Zdrava zajednica-zdravi mi”. U JU IV osnovnoj školi i OŠ “Ivana Gundulića” promjena koncepta odmora, koristimo velike odmore za fizičku aktivnost ( tjelovježbu ), a male odmore za zdrave užine.

U skladu sa smjernicama za zdravu ishranu školskog uzrasta Federalnog ministarstva zdravstva i Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine.