13.5. – 17.5.2019. godine u našoj Školi je realizovano predavanje o temi „Edukacijom do efikasnog upavljanja populacijom pasa u HNK“ za učenike od I do V razreda.

Ovaj projekat se provodi uz podršku Fondacije Dogs Trust koja kreira i finansira edukaciju školske djece u BiH, te finansira i koordinira brojne druge programe koje za cilj imaju poduprijeti zakonsko, humano i trajno rješavanje problema pasa lutalica u BiH.