Zašto je škola važna?

Da li ste Vi roditelj koji svoje dijete nakon škole pita:“Je li bilo ocjena,je li te neko nešto ispitivao,koji predmet?“Da li samo želite doznati je li dijete dobilo ocjenu? Stavljajući naglasak na ocjenu propuštate priliku da čujete kako se dijete taj dan osjećalo,koje su se važne stvari desile Vašem djetetu šta će Vam dijete reći o tom danu.Postavljajući pitanje o ocjenama šaljete poruku Vašem djetetu da škola ne može biti zanimljiva,zabavna,mjesto kreativnosti i druženja, već da je najvažnije ocjenjivanje.Da li je škola važna samo radi ocjena?NE,nikako,upravo suprotno.

Za razvoj bliskosti s djetetom ,u smislu podrške ,razgovaramo iz  ravnopravno-dostojanstvene pozicije govoreći kako je Vama,roditeljima danas prošao dan.Svako ima pravo na neuspjeh ,pravo na pogreške i na učenje strpljenja.Savladati školske prepreke znači spremnost za prepreke na koje će dijete nailaziti tokom života.Odgovornost.Odgovornos se vježba i uči.Roditelji i dijete su dogovorili pravila,dosljedni su pri provođenju pravila  i odluka.Roditeljska pomoć je potrebna ali iz pozicije podrške,a ne iz pozicije-roditelj će sve riješiti,zadaću..Koristite dogovor ,zajedno ćemo učiti.Izbjegavajte etiketiranja:“Spor si““Nisi slušala u školi pa sad ja moram pisati zadaću“,zadržite kontrolu nad svojim ponašanjem  i recite :“Meni se ovo nekad znalo desiti u školi ali vrlo rijetko.Danas ću ti pomoći a sutra ćeš ti to uraditi sam/a“.

Navedeno ponašanje je konstruktivno,usmjereno jer poziva dijete na saradnju,poštivanje dogovora,na odgovornost.Dijete će tako razvijati upornost,organizovanost,samodisciplinu,spremnost na dogovor,saradnju a to je važno za uspjeh,ponašanje u školi i naravno još važnije u životu.

Odgovornost ,koja se uči kroz školu potiče dijete da vjeruje u svoje sposobnosti.Ohrabrujte ga ako se zaustavi“Vjerujem u tebe“ „Probaj“ „Znam da ti to možeš“.Smanjite strah kod djeteta od neuspjeha,jer postignuti neuspjeh je nekad uspjeh.Podržite dijete da učenju pristupa kao nečem lijepom,pozitivnom a ne kao prisilnom radu.

Roditelji,budite pozitivni cijenite svaki postignuti rezultat sa riječima „Nadam se da ćeš dobiti dobru ocjenu a neprihvatljivo je reći: „Hoću da sutra bude petica, jer me druga ocjena ne interesuje i nemoj da čujem da je dobila pet Ema .„

Identifikacija sa roditeljima ima veliku ulogu u odgoju i unutrašnju motivaciju djeteta.

Uzor je jako značajan! O uzoru kojeg Vi poštujete govorite sa Vašim djetetom.

Nadam se, da će Vam ove smjenice koristiti.

mr. pedagogije Seada Kuštrić