Prema službenim podacima oko 2 miliona ljudi porijeklom iz Bosne i Hercegovine (prva i druga generacija) živi u oko 50 tak zemalja širom svijeta. Većina zadržava snažne emocionalne, porodične, kulturološke, jezičke, gastronomske i finansijske veze sa domovinom dok su istovremeno dobro integrirani u svojim novim državama s potencijalom i spremnošću na posjete matičnoj domovini, Mostaru sa željom i da se upoznaju sa svim što posjeduje jedna zemlja kao što je Bosna i Hercegovina.

U Godišnjem programu rada IV osnovne škole smo jasno definisali razvojni cilj, učiti živjeti zajedno, jer djeca uče ono što žive, “Volim BiH“ i rad sa djecom iz dijaspore.

U periodu zimskog i ljetnog raspusta kada organizujemo radionice za učenike IV osnovne škole pozvali bismo djecu iz dijaspore koja borave trenutno u Mostaru da učestvuju u istim s ciljem razvijanja svijesti o pripadnosti svojoj matičnoj domovini.

 „Zimska škola za djecu dijaspore“ od 3.1. do 18.1.2019.

Poštovani/roditelji staratelji ako ste došli u HNK,Mostar u navedenom periodu sa djecom uzrasta osnovaca(5,5 god-15 god) ispunjavanjem obrasca ćete uključiti Vaše dijete /djecu u našu školu za dijasporu.Navedenimm danima u periodu 10,00h-12,00h –svakodnevno ćemo za Vas organizovati radioničko-interaktivne časove sa sljedećim temama:

 • Moja porodica(radionica za dijete i roditelje)
 • Očuvanje i osnaživanje porodice(radionica za dijete i roditelje)
 • Kultura izražavanja i BIH književnost
 • Prirodno i geografske odlike Bosne i Hercegovine
 • Historija Bosne i Hercegovine
 • Naša kulturna baština i tradicija
 • Elementi bosansko-hercegovačke kuće,enterijeri
 • Zdrava bosansko-hercegovačka kuhinja(izrada tradicionalne hrane)
 • Naša likovna i muzička umjetnost
 • Sportske aktivnosti- sportski susreti
 • Debate na odabrane teme:prednosti i slabosti življenja u Bosni i Hercegovini i dijaspori
 • Obilazak znamenitosti Mostara

Prijateljstvo djece iz Mostara i dijaspore se nastavlja…..