23.6.2022. godine realizovan je seminar “Stručno usavršavanje pedagoga tjelesnog i zdravstvenog odgoja” za nastavnike/profesore tjelesnog i zdravstvenog odgoja. Seminar se sastojao od dva dijela/predavanja “Metodika obučavanja judoa u nastavi TZO” ( mag.cin.Luka Posavac ) i “Primjena elemenata gimnastike u nastavi TZO” ( dr.sc.Adi Palić ). Navedenom seminaru prisustvovali su nastavnici Džemal Jašarević i Adnan Kuko.