Nastavnice Jasmina Drljević, Maja Salčin i pedagogica Aida Tucaković prošle su dvodnevnu obuku “Školske i vršnjačke medijacije”u organizaciji CSSP – Berlin Center for Integrative Mediation. Cilj obuke je otvaranje novih mogućnosti konstruktivnijeg rješavanja problema i konflikata u školskom okruženju i svakodnevnom životu. Nastavak treninga je planiran za mjesec avgust.